07-200 Wyszków
ul. Daszyńskiego 45

Tel. 29 742 86 60
e-mail: biurorachunkowezskora@gmail.com

OFERTA - BIURO RACHUNKOWE ZOFIA SKÓRA

Biuro Rachunkowe Skóra Zofia oferuje następujący zakres usług księgowych:
 • pełna księgowość spółek handlowych,
 • pełna księgowość osób fizycznych,
 • książka przychodów i rozchodów,
 • ryczałt,
 • rozliczenia z ZUS,
 • kadry i płace,
 • rozliczanie Wspólnot Mieszkaniowych,
 • sporządzanie zakładowego planu kont (plan kont jest tworzony
      indywidualnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów),
 • przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • prowadzenie księgowości organizacji Non-profit ( Fundacji, Stowarzyszeń),
 • roczne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Możliwość odbioru dokumentów źródłowych od klientów.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia, ewidencja podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,rozliczenia właścicieli,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ksiąg handlowych
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe; (księgi główne,
  pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,
  ewidencje podatku od towarów i usług ),
 • rozliczenie właścicieli,
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych),
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowo płacowa
Sporządzanie:
 • list płac,
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • deklaracji ZUS,
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4),
 • deklaracji PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.